Radiofreqüència de cornets, amígdales i base de llengua

radiofrecuencia_cornetes

La radiofreqüència consisteix a aplicar un dispositiu sobre els teixits tous que administra energia als mateixos provocant una agitació iònica que escalfa el teixit produint la coagulació de proteïnes i necrosi tissular. Això provoca lesions en el teixit que impliquen la reabsorció del mateix, és a dir una disminució de la mida dels mateixos.

L’aplicació de la mateixa es realitza per mitjà de punció de les estructures afectes prèvia infiltració d’anestèsia local o general, aquest mètode és senzill i es pot aplicar de forma ambulatòria sense necessitat d’ingrés segons els casos.

Aquesta tècnica s’aplica per tractar diferents condicions patològiques en la àrea otorinolaringologia:

  • Reducció de cornets nasals: La hipertròfia de cornets és una causa freqüent d’obstrucció nasal.
  • Síndrome d’apnea obstructiva de la son: Aquesta patologia està causada de forma freqüent per hipertròfia de les amígdales o de la base de llengua. La reducció d’aquestes estructures pot millorar aquesta condició d’una manera senzilla i efectiva.

Recursos quirúrgics destacats