Tendències en el tractament dels acúfens

Els acúfens o tinnitus es una patologia molt freqüent en la població, s’estima que entre el 10 i 15% de la població pateix aquest problema. La causa pot estar en una malaltia de la esfera otorinolaringologia, però un cop l’especialista ha realitzat la valoració i ha descartat malaltia en l’aparell auditiu, apareix la possibilitat i la demanda per part del pacient del tractament d’aquests acúfens sense causa demostrable.

 

otologyneurotologyrocaribas

 

Tal i com es mostra en l’article referenciat “Tinnitus Treatment Trends” de la prestigiosa revista especialitzada Otology & Neurotology, existeixen múltiples tractaments, tant farmacològics com físics, que no tenen cap base científica. Únicament han demostrat algun tipus d’efecte aquells tractaments farmacològics dedicats a una patologia psíquica (angoixa, depressió) que és sap que empitjora els acúfens, si el pacient la pateix.

Com succeeix en altres àmbits, insisteix l’article mencionat, quan el coneixement no explica determinades situacions, aquest buit és ocupat per falses veritats que treuen un profit d’aquesta situació, en aquest cas determinats tractaments dels acúfens no deixen de ser una estafa basada en la manca de tractaments efectius.

Donat l’elevat cost econòmic i social que provoca aquest malbaratament de recursos es proposa que actualment el tractament d’aquesta patologia s’estructuri de la següent forma:

  1. Visita i exploració clínica per metge especialista en Otorinolaringologia per a identificar causes tractables dels acúfens.
  2. Discutir la patologia, el pronòstic, els factors desencadenants amb el pacient, i recomanacions de mesures higiènic dietètiques, com l’emmascarament ambiental.
  3. Valorar consulta amb metge especialista per a estat psicològic, si es creu necessari, per a que aquest el pugui ajudar a tractar una reacció del pacient als acúfens tan important que li provoqui malestar. En aquest últim punt s’ha de remarcar que es tracta la resposta del pacient a l’acufen i no el tinnitus en sí mateix.

Actualment en el nostre centre no recomanem altre tractament que l’esmentat anteriorment per aquesta entitat, no hi ha cap altre tractament que hagi demostrat evidencia científica clara, tot i la múltiple oferta propagandística que es pot trobar en diferents mitjans de comunicació.

Font: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27295447

Recursos quirúrgics destacats