Cirurgia de la sordesa i del vertigen

cirugia_sordera

La discapacitat auditiva o sordesa és la dificultat per escoltar els sons, i pot tenir múltiples causes i requerir tractaments mèdics o quirúrgics.

Aquesta pot presentar diferents graus en funció de la severitat de la mateixa des de lleu a profunda i cofosi (impossibilitat per a l’audició).

Al nostre centre disposem dels tractaments quirúrgics per a la totalitat de causes tractables de sordesa:

  • Cirurgia de l’orella mitjana: Ja sigui per mitjà de reparacions de la cadena d’ossets amb pròtesis, o amb teixits propis.
  • Dispositius implantables: Són dispositius d’ajuda auditiva que s’implanten a nivell de l’os que conté les estructures de l’oïda (ós Temporal) o a nivell de l’oïda mitjana.
  • Implants coclears: Instrument elèctric que s’implanta en l’oïda interna permetent recuperar pèrdues auditives completes.

El vertigen consisteix en una sensació il·lusòria de rotació del propi cos o dels objectes que l’envolten. Aquesta condició és deguda en un alt percentatge a alteracions a nivell de l’oïda interna posterior (laberint i nervis vestibulars).

Aquesta alteració pot aparèixer de forma aguda o de forma crònica i persistent. D’aquests últims hi ha casos que requereixen tractament quirúrgic sobre l’oïda interna per millorar aquesta patologia:

  • Infiltracions farmacològiques en caixa timpànica: Administració de diferents fàrmacs a través del timpà per obtenir el seu efecte en l’oïda interna on arriben per difusió.
  • Cirurgia del sac endolinfático: Consisteix en descomprimir l’estructura del sac endolinfático per intentar disminuir la pressió dels líquids en el laberint posterior que apareix en la malaltia de Meniere.
  • Neurectomia vestibular: Consisteix en seccionar el nervi que controla l’estabilitat mantenint el nervi de l’audició per millorar vertigen crònic en pacients amb audició conservada.
  • Laberintectomia quirúrgica: Consisteix a eliminar el laberint posterior en pacients afectes de vertigen crònic i pèrdua auditiva.

Recursos quirúrgics destacats